Hotline: 0918.998.960

Cán Bộ Chủ Chốt

1. Ban cố vấn

Ban cố vấn là tập hợp các cá nhân có từ 5 (năm) đến 40 (bốn mươi) năm  làm việc tại các doanh nghiệp xây dựng, tham gia vào quá trình xây dựng quy trình thực hiện dự án, kiểm soát và chỉ đạo quá trình thực hiện thực tế tại các dự án.

2. Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo là những người đã tham gia và có nhiều năm kinh nghiệm trong 4 (bốn) lĩnh vực chính thiết kế, thi công xây lắp, quản lý dự án và cung ứng vật tư, máy móc thiết bị, xây dựng nên một bộ máy hoàn thiện mang đến giá trị cho khách hàng.

3. Đội ngũ quản lý và kỹ thuật dự án.

Đối với cấp quản lý: nhân sự được bổ nhiệm phải đảm bảo tối thiểu 5 (năm) năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương đối với các dự án hoặc đạt các bài thi tuyển theo quy định của công ty.

Đối với kỹ thuật dự án: nhân sự được bổ nhiệm phải đảm bảo đạt  các các bài thi tuyển theo quy định của công ty, và được đào tạo quy trình quản lý chất lượng trước khi tham gia dự án.

Share:
Copyrights © 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG USCONS. All Rights Reserved. Designed by Nina.vn
Online: 2 | Tuần: 255 | Tổng truy cập: 77603
Zalo

General contractor for design and construction of industrial factories

工业工厂设计建造总承包商

越南设计与施工总承包商