Hotline: 0918.998.960

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

1. TẦM NHÌN

USCONS trở thành một công ty xây dựng tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á trong năm 2025. Tiêu chuẩn doanh nghiệp đẳng cấp quốc tế năm 2030.

2. SỨ MỆNH

USCONS cam kết chất lượng, uy tín. Cung cấp giá trị chân chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho chủ đầu tư . Xây dựng giá trị doanh nghiệp góp phần xây dựng đất nước và xã hội.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Ba giá trị cốt lõi chính.
  • - Chính trực: giá trị đem đến cho đối tác và nhân viên là giá trị thực.
  • - Đúng luật: tuân thủ theo quy trình, quy định của công ty và pháp luật.
  • - Sáng tạo: ủng hộ tinh thần sáng tạo và đóng góp vào sự phát triển của nhân viên.
Share:
Related News
Copyrights © 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG USCONS. All Rights Reserved. Designed by Nina.vn
Online: 2 | Tuần: 254 | Tổng truy cập: 77601
Zalo

General contractor for design and construction of industrial factories

工业工厂设计建造总承包商

越南设计与施工总承包商